top of page

5 วัดที่ควรแวะใกล้โรงแรมสวนบัวรีสอร์ท

หากท่านต้องการเที่ยววัดเพื่อทำบุญหรือสักการะบูชา รอบๆโรงแรมมีวัดหลายวัดที่ท่านสามารถเดินทางไปได้ตามนี้

 

โลหะปราสาทวัดพระธาตุศรีเมืองปง (วัดอรัญญวาส)

ก่อสร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2549 ที่วัดอรัญญวาส (พระธาตุศรีเมืองปง) เพื่อครอบเจดีย์เดิมซึ่งเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุศักดิ์สิทธิ์อายุกว่าร้อยปีและประดิษฐานพระพุทธเจ้า 28 พระองค์เพื่อการสักการะบูชาอันสูงสุดรวมทั้งเป็นสถานปฏิบัติธรรมและเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งภาคเหนือโดยใช้เทคนิคการออกแบบจากวิศวกรผู้มีความรอบรู้และชำนาญในงานพุทธศิลปกรรม


เวลาทำการ

8:00 - 17:00 ทุกวัน


ระยะทางจากโรงแรม

9 กิโลเมตร (ขับรถประมาณ 20 นาที)


ติดต่อ

Tel: +66(0)86-189-1948


 

วัดต้นเกว๋น

เป็นวัดเก่าแก่ที่มีความสำคัญในอดีต เพราะเป็นที่พักขบวนพระบรมธาตุศรีจอมทองจาก อ.จอมทอง มาที่เชียงใหม่ ในอดีตเป็นประเพณีที่เจ้าหลวงเมืองเชียงใหม่มีการสรงน้ำพระธาตุ คือ จากวัดพระธาตุจอมทองเดิมทางมาด้วยขบวนช้าง ขบวนม้า แล้วแวะมาที่วัดต้นแกว๋น ให้ประชาชนแถวนี้สรงน้ำพระธาตุศรีจอมทอง หลังจากนั้นก็อัญเชิญไปที่วัดสวนดอก 3 วัน 7 วัน แล้วก็ขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นประจำทุกปี จุดน่าชมของวัดนี้คือศิลปะแกะสลักไม้แบบล้านนาที่มีสภาพสมบูรณ์มากที่สุดในประเทศไทย


เวลาทำการ

8:00 - 17:00 ทุกวัน


ระยะทางจากโรงแรม

18 กิโลเมตร (ขับรถประมาณ 35 นาที)


ติดต่อ

Tel: +66(0)53-248-8604, +66(0)53-248-607


 

วัดพระธาตุดอยคำ

แต่เดิมชื่อ วัดสุบรรณบรรพต เป็นวัดที่มีชื่อเสียงด้านการขอพร บนบาน และเป็นวัดที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า ๑,๓๐๐ ปี ตั้งอยู่บริเวณดอยคำ มีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์รอบเมืองเชียงใหม่ สนามบินเชียงใหม่ นอกจากนี้ยามค่ำคืนเมื่อมองขึ้นไปบนพระธาตุดอยคำจะเห็นองค์พระธาตุเหลืองอร่ามสว่างไสวงดงาม


เวลาทำการ

8:00 - 17:00 ทุกวัน


ระยะทางจากโรงแรม

25 กิโลเมตร (ขับรถประมาณ 30 นาที)


ติดต่อ

Tel: +66(0)53-263-001


 

วัดพระบรมธาตุดอยนก

พระธาตุดอยนก ถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของบ้านแม่สาบ อ.สะเมิง เป็นศาสนสถานให้ชาวบ้านมาสักการะบูชา และกราบไหว้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และเป็นศิริมงคลแก่ชาวบ้าน หลายปีมานี้ทางกรรมการบริหารพระธาตุดอยนกได้ปรับปรุงดูแลสถานที่บริเวณวัดให้มีความาร่มรื่นและสวยงามมากยิ่งขึ้น หลายๆคนชอบเดินทางขึ้นมาที่วัดนี้เพราะมีวิวที่สวยงาม สามารถชมทิวทิศน์ดอยและป่าสะเมิง ในช่วงปลายหน้าฝนและหน้าหนาวหากเดินทางมาตอนเช้า (ประมาณ ตี 5 ถึง 8 โมงเช้า) จะสามารถมาชมวิวทะเลหมอกได้


เวลาทำการ

8:00 - 17:00 ทุกวัน ระยะทางจากโรงแรม

35 กิโลเมตร (ขับรถประมาณ 45 นาที - 1 ชั่วโมง)

*ถนนที่ขึ้นไปบนดอยค่อนข้างชันและมีโค้งหักศอก แนะนำให้ท่านเดินทางด้วยรถขนาดกลาง (รถทัวร์ไม่สามารถวิ่งได้) หรือเล็ก และคนขับควรมีความชำนาญในการขับถนนขึ้นเขา

ติดต่อ

Tel: +66(0)81-751-2191


 


วัดแม่สาบเหนือ


วัดแม่สาบเหนือตั้งมานานแล้วซึ่งมีพระเถระเจ้าอาวาสหลายรูปมากทั้งเป็นพระในบ้านแม่สาบเหนือ และพระต่างบ้านมาเป็นเจ้าอาวาส วัดนี้ถูกตั้งขึ้นโดยประชาชนไทลื้อ ที่มาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นี่ มีศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์เพื่อสอนธรรมให้เด็กนักเรียนและผู้สนใจ และเคยได้รับเป็นวัดอุทยานการศึกษา ข้างหน้าวัดมีต้นขนุนอายุ 400 ปี

เวลาทำการ

8:00 - 17:00 ทุกวัน


ระยะทางจากโรงแรม

31 กิโลเมตร (ขับรถประมาณ 45 นาที) *ถนนที่ขึ้นไปบนดอยค่อนข้างชันและมีโค้งหักศอก แนะนำให้ท่านเดินทางด้วยรถขนาดกลาง (รถทัวร์ไม่สามารถวิ่งได้) หรือเล็ก และคนขับควรมีความชำนาญในการขับขึ้นเขา

ติดต่อ

Tel: +66(0)81-144-0405


236 views0 comments

Comentários


bottom of page